Shën Joani Sinaiti
SHKALLA E NGJITJES QIELLORE (Ligjërime asketike)
Përktheu nga greqishtja e vjetër Atë Foti Cici, 2020.

 

SHKALLËT 1-3
SHKALLA 4

______________

SHKALLA NË ORIGJINAL DHE NË GJUHË TË TJERA

GREQISHT
Anglisht
Arabisht
Frëngjisht
Greqishte e re
Rumanisht (1814)
Rumanisht (1980)
Rusisht
Serbisht