Select Page

Shkrime 2018

Jetë shenjtorësh 2

Jetë shenjtorësh 2

Jetë shenjtorësh 2, KOASh, Tiranë 1996 (Mamasi, Petri, Llukai, Sofia dhe bijat e saj, Dhimitri, Katerina, Gjergji). LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF

Jetë shenjtorësh 5

Jetë shenjtorësh 5

Jetë shenjtorësh 5, KOASh, Tiranë 1996 (Joan Përdëllimtari, Andoni i Madh, 40 Martirët, Stefani, Petro Athoniti). LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF

Jetë shenjtorësh 7

Jetë shenjtorësh 7

Jetë shenjtorësh 7, KOASh, Tiranë 1996 (Matheu, Maria e Egjiptit, Theodhora e Aleksandrisë, Thedhor Tironi, Prokopi). LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF

Ortodoksia

Ortodoksia

N. Crainic: “Orthodhoksia”, mblodhi e përktheu Dhimitër Beduli, Tiranë, 1994. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF    

Përmbledhje e Besimit Orthodhoks

Përmbledhje e Besimit Orthodhoks

Athanas Delikostopulos: “Përmbledhje e Besimit Orthodhoks – Dogmatikë orthodhokse për njeriun bashkëkohor”, përktheu dhjakon Anastas Bendo, KOASh, Tiranë 2011. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF

Patrologjia

Patrologjia

Andrea Llukani: Patrologjia (Etërit e Kishës), Botimet “Trifon Xhagjika”, Tiranë, 2007. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF  

Përkthimet liturgjike

Gjuha dhe simbolet

Legjislacioni

Manipulimi i shqiptarit

Kisha kombëtare

Diaspora

Tema teologjike