Apostol Papakonstantini: “Si do të besojnë, po të mos dëgjojnë? (Rom. 10:14)”,
përktheu dhjakon A. Bendo, KOASh, Tiranë 2010.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF