Sittliche Erwegungen von Ubertragung der Wunderreichen Bildniß Maria von guten Rath, aus Albanien nach Genazzano, Wien 1756

Ku libër u gjet në arkivat e Bashkisë së Vjenës (Austri) nga z. Pjetër Logoreci dhe u dhurua prej tij i skanuar.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF