“S’ka më të bukur fe, se ajo e krishterë” (Episkop Danili, Mitropolit Amfillohi), KOASh, Tiranë 1996.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF