Petro Luarasi: Ndriçim, opinion, përndjekje

Ta begatojmë gjuhënë edhe kombin tënë me kulturë dhe qytetërim (Luarasi, 1911) Kur dëgjohen emrat...

Read More