Fjalët “Perëndi” dhe “Zot” në shqipe

Një rrugëtim nga mesjeta gjer sot, mbi fjalët “Perëndi” dhe “Zot” në gjuhën shqipe. Lexoni shkrimin në PDF, 17 faqe, në linkun më poshtë:   Perëndia dhe Zoti në gjuhën...

Read More