TË DALËTË

(Me alfabetin e sotëm)

Këthyerë pas Evraishtesë Vietërë Shqip ndë gluhë Toskërishte
prej KONSTANTINIT KRISTOFORIDHIT, ELBASANASIT.

Konstantinopolë ndë shtypashkronjë të A. H. Bojaxhianit, 1884.

Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI.

© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

Libri në formatin HTML (web text)
Libri në formatin PDF
Libri në Shfletues