TEKSTE LITURGJIKE

Tekstet liturgjike greqisht (Të gjitha vëllimet)
https://glt.goarch.org/

Tekste liturgjike dygjuhëshe në anglisht dhe sllavishte kishtare – ROCOR, Patrikana e Moskës
https://orthodoxaustin.org/liturgical-texts/https://www.st-sergius.org/servicesE.html

Tekste liturgjike anglisht – Kryepeshkopata greke e Amerikës
https://www.goarch.org/chapel/texts

Tekste liturgjike spanjisht
https://www.stgeorgepantry.org/spanishtranslations.html