fbpx

Përkthimet e Imzot Fan S. Nolit

PËRKTHIMET E PARA

Lutjesorja, 1914

Lutjesorja, 1914

Lutjesorja E Kthyer nga Gerqishtja Prej Priftit Orthodox F.S.NOLI Boston. Mass., 1914 Libri në shfletues Lutjésorja në pdf [tek] Lutjésorja në pdf [gra] Libri i ndarë në kapituj ne PDF Lenda é Libres (0.4 mb) Tingell I (0.4 mb) Tingell II (0.3 mb) Tingell III (0.3 mb)...

PËRKTHIMET E DYTA

BOTIMET NË ANGLISHT

BOTIME NË MUZIKË

Përkthimet e Atë Justin Anthimiadhit

Mujori II

MUJORI II, i cili përmban shërbesat e ngjeshura të muajit dhjetor, ka shumë vjet që është bllokuar nga KOASh-i, mbasi përkthyesi e paraqiti për botim. Mbas refuzimit dhe bllokimit të Mujorit 2 dhe lirimit e largimit të At Justinit nga Shqipëria, Kryepeshkopi Anastas...

Mujori III, 2015

Mujori III, 2015

  Mujori, Përzgjedhje III Janar - Shkurt Përktheu: Atë Justin Anthimiadhi Botim i Manastirit të Hirshëm të Paraklitit (Ngushëllimtarit) Oropos, Atikë, Greqi, 2015 LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF      

Mujori IV, 2016

Mujori IV, 2016

  Mujori, Përzgjedhje IV Mars - Prill - Maj - Qershor Përktheu: Atë Justin Anthimiadhi Botim i Manastirit të Hirshëm të Paraklitit (Ngushëllimtarit) Oropos, Atikë, Greqi, 2016 LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF      

Mujori V, 2017

Mujori V, 2017

  Mujori, Përzgjedhje V Korrik - Gusht Përktheu: Atë Justin Anthimiadhi Botim i Manastirit të Hirshëm të Paraklitit (Ngushëllimtarit) Oropos, Atikë, Greqi, 2017 LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF      

Botime të tjera liturgjike

Ungjijtë e të dielave, 1930 (Chani/Çani)

 Libri i plotë Ungjijtë e të Dielave në pdf [gra] (5.1 mb) Libri i ndarë në kapituj Ungjijte Mengjezore te se Dielave (0.5 mb) Ungjijte Dielore pas Joanit (0.5 mb) Ungjijte Dielore pas Mattheut (0.6 mb) Ungjijte Dielore pas Lukajt (0.5 mb) Ungjijte Dielore (0.4 mb)...

Versione të Meshës së Joan Gojartit