Select Page

Përkthimet e Imzot Fan S. Nolit

PËRKTHIMET E PARA

Lutjesorja, 1914

Lutjesorja, 1914

Lutjesorja E Kthyer nga Gerqishtja Prej Priftit Orthodox F.S.NOLI Boston. Mass., 1914 Libri në shfletues Lutjésorja në pdf [tek] Lutjésorja në pdf [gra] Libri i ndarë në kapituj ne PDF Lenda é Libres (0.4 mb) Tingell I (0.4 mb) Tingell II (0.3 mb) Tingell III (0.3 mb)...

PËRKTHIMET E DYTA

BOTIMET NË ANGLISHT

Orthodox Prayer Book, 1949

Orthodox Prayer Book, 1949

  The Eastern Orthodox Prayer Book Compliled by: BISHOP FAN STYLIAN NOLI Published by: The Albanian Orthodox Church In America Boston, Massachusetts, 1949 Libri në shfletues Libri i plotë në PDF            

BOTIME NË MUZIKË

Përkthimet e Atë Justin Anthimiadhit

Mujori II, 2011

Mujori II, 2011

  Mujori II, 2011 Përzgjedhje: dhjetor. Përktheu: Atë Justin Anthimiadhi Botim i Manastirit të Hirshëm të Paraklitit (Ngushëllimtarit) Oropos, Atikë, Greqi, 2011. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF      

Mujori III, 2015

Mujori III, 2015

  Mujori, Përzgjedhje III Janar - Shkurt Përktheu: Atë Justin Anthimiadhi Botim i Manastirit të Hirshëm të Paraklitit (Ngushëllimtarit) Oropos, Atikë, Greqi, 2015 LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF      

Mujori IV, 2016

Mujori IV, 2016

  Mujori, Përzgjedhje IV Mars - Prill - Maj - Qershor Përktheu: Atë Justin Anthimiadhi Botim i Manastirit të Hirshëm të Paraklitit (Ngushëllimtarit) Oropos, Atikë, Greqi, 2016 LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF      

Mujori V, 2017

Mujori V, 2017

  Mujori, Përzgjedhje V Korrik - Gusht Përktheu: Atë Justin Anthimiadhi Botim i Manastirit të Hirshëm të Paraklitit (Ngushëllimtarit) Oropos, Atikë, Greqi, 2017 LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF      

Botime të tjera liturgjike

Versione të Meshës së Joan Gojartit