fbpx

Ungjijtë e të dielave, 1930 (Chani/Çani)

 Libri i plotë Ungjijtë e të Dielave në pdf [gra] (5.1 mb) Libri i ndarë në kapituj Ungjijte Mengjezore te se Dielave (0.5 mb) Ungjijte Dielore pas Joanit (0.5 mb) Ungjijte Dielore pas Mattheut (0.6 mb) Ungjijte Dielore pas Lukajt (0.5 mb) Ungjijte Dielore (0.4 mb)...