Select Page

Përkthimet e para

Lutjesorja, 1914

Lutjesorja E Kthyer nga Gerqishtja Prej Priftit Orthodox F.S.NOLI Boston. Mass., 1914 Libri në shfletues Lutjésorja në pdf [tek] Lutjésorja në pdf [gra] Libri i ndarë në kapituj ne PDF Lenda é Libres (0.4 mb) Tingell I (0.4 mb) Tingell II (0.3 mb) Tingell III (0.3 mb)...

Përkthimet e dyta

Botimet në anglisht

Orthodox Prayer Book, 1949

Orthodox Prayer Book, 1949

  The Eastern Orthodox Prayer Book Compliled by: BISHOP FAN STYLIAN NOLI Published by: The Albanian Orthodox Church In America Boston, Massachusetts, 1949 Libri në shfletues Libri i plotë në PDF            

Botime në muzikë