Udhëzues përmbledhës për veprimtarinë ekonomike dhe financiare të KOASH, 1998