Përkthimi në gjiuhën arbëreshe qe marrë nga teksti i tërë i “C.E.I.”
Me shënime dhe shpjegime të Etërvet Jesuitë të “Civiltà Cattolica”.
I prierrë në gjuhën arbëreshë nga zoti Emanuil Jordani, e prof. Gustin Jordani.
Me pranimin e zotërisë kishtare.
Pronë artistike letrare, 2000

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF