Ungjilli sipas Lukës / Evanghelu pi dupi Luka
Shqip – Arumanisht / Arbinuseashti – Armãneashti

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF