Vepra e Fortlumturisë së Tij, Dr. Vissarion Xhuvani
1. Për Kishën Ortodokse Shqiptare
2. Në Kuvendin e Shqipërisë
3. Për jetën dhe veprën

Përgatitur nga: Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi

Tiranë, 2007.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF