Xhevat Lloshi
Përkthimi i V. Meksit dhe redaktimi i G. Gjirokastritit: 1819-1827
(Onufri 2012, 398 faqe).
Ndalohet publikimi a ribotimi i këtij teksti pa lejën e autorit.

TEKSTI NË SHFLETUES
TEKSTI NË PDF