Filip Shiroka: Zani i zemrës, 1933
Ky libër u dhurua nga z. Pjetër Logoreci i skanuar, si pjesë e bibliotekës së tij personale.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF