Ezra, Nehemia, Kronikat, Esteri (komentar), Rruga e Paqes, 2021.

 

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF