Koncili Provinciali o Kuvendi i Arbënit..., Romë 1706. Botim kritik - përgatiti Bardhyl Demiraj, 2012. Majtas: riprodhimi fotografik. Djathtas: teksti kritik. Copyright / Të drejtat e autorësisë: Bardhyl Demiraj. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF  ...