Hosheja, Joeli, Amosi, Obadia, Jona (komentar), Rruga e Paqes, 2020.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF