Ikona dhe miniatura mesjetare në Shqipëri    ( PDF )

Icônes et miniatures du Moyen âge en Albanie    ( PDF )

 

Ikona dhe miniatura mesjetare në Shqipëri    ( HTML )

Icônes et miniatures du Moyen âge en Albanie     ( HTML )

Theofan Popa, (1974)
© Shtëpia botuese «8 Nëntori»