Bekim Lumi:
SHEKSPIRI DHE KANUNI I LEKË DUKAGJINIT
Një studim krahasues i tragjedisë Makbethi të William Shakespear-it në kontekst me kodin zakonor shqiptar “Kanuni i Lekë Dukagjinit”.
Botim dygjuhësh: shqip dhe anglisht
Prishtinë, 2019
© Familja e Bekim Lumit & Qendra Multimedia
© Për përkthimin anglisht: Agim Morina

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF