“Jeta e shenjtorëve në Kishën Ortodokse”, botuar nga “Kryqi i nderuar”, Selanik, 1996.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF