Libri i plotë

Statuti i KOASh-it (1950), me shtesat e vitit 1996