Triodi dhe Pesëdhjetorja
E Përktheu Imzot Fan Stylian Noli
E Botoj Peshkopata e Amerikës
Boston, Mass., 1952

Libri në shfletues
Libri i plotë në PDF
Libri i ndarë në kapituj

E Diela a Publikanit edhe Farisianit (0.2 mb)
E Diela e Birit Prodik (0.3 mb)
E Diela e te Lidhurave (0.3 mb)
E Diela e Bardhe (0.2 mb)
Pasdarka e Madhe (0.9 mb)
Pasdarka dhe Pershendoshjet I (0.5 mb)
E Shtune e Shen Theodorit (0.2 mb)
E Diela e Orthodoksise (0.2 mb)
E Diela II e Kreshmeve (0.2 mb)
E Diela e Kryqit (0.3 mb)
E Diela IV e Kreshmeve (0.2 mb)
Sherbesa e Hymnit Akathist (0.7 mb)
E Diela V e Kreshmeve (0.2 mb)
E Shtuna e Shen Lazarit (0.3 mb)
E Diela e Pallmave (0.4 mb)
E Hena e Madhe (0.6 mb)
E Marta e Madhe (0.6 mb)
E Merkura e Madhe (0.4 mb)
E Enjtja e Madhe (0.4 mb)
E Premtja e Zeze (2.0 mb)
E Shtuna e Madhe (1.2 mb)
Pashka e Madhe (0.9 mb)
E Hena e Pashkes (0.3 mb)
Burimi Jeteprites (0.4 mb)
E Diela e Shen Thomajt (0.3 mb)
E Diela e Myrreprurseve (0.2 mb)
E Diela e Ulokut (0.2 mb)
E Diela e Samaritanes (0.3 mb)
E Diela e te Verberit (0.3 mb)
Shestja (0.3 mb)
E Diela e Shen Aterve (0.3 mb)
E Shtuna e Shpirteve (0.2 mb)
E Diela e Rushajeve (0.5 mb)
E Diela e Gjithe Shenjtoreve (0.2 mb)
Dhurata Per Triodin (0.1 mb)
Permbajtja e Libres (0.05 mb)