Andrea Llukani: Patrologjia (Etërit e Kishës), Botimet “Trifon Xhagjika”, Tiranë, 2007.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF