Select Page

Category: Besimi Ortodoks

Mbi rrëfimin

EJANI TEK UNË… At Nikodhimos Janakopulos EJANI TEK UNË… Përafrim në Misterin e Pendesës dhe të Rrëfimit “Ejani tek unë të gjithë sa jeni të lodhur e të ngarkuar, edhe unë do t’ju shplodh… mësoni prej meje se...

Read More

Mbi pendesën

MBI PENDESËN Me etërit në udhën e pendimit At Nikodhimos Janakopoulos * * * “Pastrohuni krejt dhe gjithmonë. Sepse me asgjë nuk gëzohet Perëndia sesa me ndreqjen dhe shpëtimin e njeriut, për hir të të cilit ekziston e gjithë...

Read More
Loading