Katekizmi i Krishterë Ortodoks
Perëndia më krijoi me dashuri – libër katekizmi për fëmijë
Pjesa I, Vëllimi I, Mësimet 1-18.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF