T’mledhunit e Dotrins Kshten, Romë 1886.
Ky libër u dhurua i skanuar nga z. Pjetër Logoreci dhe u formatua nga z. Fatmir Kuqi.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF